Entrenador Personal

Equip professional Toni Bové

Serveis:

 • Entrenaments personals per les persones que vulguin millorar o potenciar el seu cos
 • Readaptació esportiva
 • Sessions d'estiraments (actius, passius)
 • Treball de força
 • Treball d'equilibri ( propiocepció)
 • Treball de resistencia
 • Treball de CORE trainning
 • Millora de la postura corporal

Els passos a seguir pel servei de readaptació esportiva són:

 • Reconeixement i avaluació inicial de l'esportista lesionat (Ex. Hop test)
 • Planificació i disseny dels programes de readaptació esportiva.
 • Execució del pla d’entrenament.
 • Control i seguiment de l'evolució de la lesió durant el període de readaptació.
 • Prevenció de lesions.

Per realitzar aquest tipus de serveis utilitzarem un mètode innovador en el món de l'entrenament i la readaptació esportiva anomenat treball excèntric amb la combinacio del treball concentric. Aquest mètode d'entrenament està basat en treballar amb màquines isoinercials i realitzar exercicis específics per cada tipus de treball. També s'utilitza el programa PhysioTec, juntament amb una plantilla d'Excel, on ens permet realitzar un programa acurat i individualitzat, que podrà rebre cada pacient al seu correu electrònic i als dispositius mòbils.

Depenent de la demanda de l'usuari, es portarà a terme un programa específic per cada tipologia.

Aquets programes inclouen una recuperació funcional, més un retorn progressiu a l'aproximació de la realitat de l'esportista o de la vida quotidiana, on es treballarà la força principalment, la velocitat i la resistència, juntament amb les qualitats que faciliten la coordinació i la flexibilitat.