Cromoterapia

Sra. Teresa Alemany

La Cromoteràpia es basa en emprar la múltiple i variada longitud d’ones o freqüències, que composen l’espectre visible de la llum. Cada vegada hi ha més tècniques terapèutiques que l’apliquen.

Una de las més importants és la que ens permet recarregar la bateria del sistema, principi bàsic per a una bona i ràpida recuperació, fent arribar a la zona afectada la suficient energia.

Per assolir aquest òptim nivell energètic, apliquem la cromopuntura als meridians d’acupuntura, la qual cosa ens permet millorar, recarregar i organitzar el funcionament del nostres òrgans i pujar-nos les defenses.

Els xacres o centres energètics, són uns petits motors que es troben al llarg de la columna vertebral, complint cadascun la funció específica de regular els òrgans que d’ells depenen. Des d’aquests centres parteix una sèrie de canals lligats estretament al funcionalitat de l’energia motriu i que es manifesten en manca de mobilitat, contractures, inflamacions, etc…

Amb tractaments de reflexologia podal actuem a través de la planta dels peus com si fos un mirall del nostre cos, i aconseguim drenar, millorar la circulació, relaxar, organitzar o activar-ne puntualment algunes parts.