Osteopatia

Sra. Agnes Secall

La osteopatia és un enfocament de l’assistència sanitària holístic que té en compte el individu en el seu conjunt, fonamentat en coneixements mèdics i osteopàtics. Es basa en la globalitat del cos, buscant una bona relació entre les diferents parts i sistemes d’aquest (múscul-esquelètic, vasculo-nerviós, visceral, fascial i fluídic). Tot està en íntima relació, per tant l’alteració d’un sistema o teixit podrà influenciar el funcionament dels altres.

La osteopatia veu el cos com un organisme que s’autoregenera, autoregula i s’autocorregeix. Qualsevol alteració pot dificultar al cos a mantenir el seu estat de equilibri i per tant de salut. Les alteracions múscul-esquelètiques afecten directament a la funció natural dels òrgans i circulació dels diferents fluids del cos, com també de manera inversa. Per tant, la osteopatia procura analitzar la situació del pacient en tots els seus nivells estructural, visceral, psicoemocional, bioquímic i la interrelació entre ells, per arribar a ser un mitjà perquè el propi cos del individu trobi un millor equilibri mecànic, fluídic i nerviós, restablint així la homestasi del cos.

És una teràpia únicament manual, totalment complementaria amb la medicina convencional amb el objectiu de ajudar al pacient i que s’encabeix tant en la millora de la salut com en la prevenció i conservació d’aquesta.

El osteòpata realitza una entrevista per recollir dades de la història clínica i realitzar una exploració completa del pacient, per tal de tenir en compte qualsevol antecedents clínics, quirúrgics, traumàtics, familiars,i alhora considerar el aspecte psicosocial en el que aquest individu es desenvolupa. D’aquesta manera es poden establir uns objectius a curt i llarg termini dins del propi tractament.

Es treballa amb diferents tipus de tècniques a nivell estructural, visceral i/o crani-sacral; totes buscant restablir el moviment de tots els sistemes del cos, ja que el moviment és salut i salut és vida.

Les indicacions són molt amplies i variades. A continuació ús presentem alguns exemples.

  • A nivell del Sistema múscul-esquelètic es tracten lumbàlgies, torticolis, cervicàlgies, fuetades cervicals, problemes discals, afectacions lligamentoses i múscul-tendinoses.
  • A nivell del Sistema visceral es poden abordar problemes digestius (males digestions,hernia de hiatus o refluxes, restrenyiment, flatulències), uroginecològics (menstruacions irregulars i /o doloroses, incontinència urinària...).
  • A nivell del Sistema crani-sacral es pot ajudar amb afectacions con les cefalees, migranyes, bruxisme, disfunció de ATM, sinusitis.