Dietètica Nutrició

Sra. Mercé Cusí

Una nutrició equilibrada, amb una absorció dels principals nutrients segons cada etapa de la nostra vida, ens condueix a estats de màxima energia, revitalitzant el nostre organisme i regenerant de manera més eficient els teixits lesionats o deteriorats. A banda de reforçar el nostre sistema immunològic i retardar l’envelliment.

El servei de nutrició i dietètica està dirigit a qualsevol persona sana o amb alguna disfunció física, metabòlica o qualsevol altre tipologia de malaltia on sigui necessari un consell nutricional.

Mitjançant una detallada entrevista amb el pacient, s’analitzaran els seus hàbits alimentaris i es procedirà a una valoració nutricional. Segons les necessitats es proposarà un tipus de dieta, absolutament personalitzada segons el diagnòstic realitzat. S’anirà realitzant un seguiment per a donar suport i analitzar els resultats de la dieta, així com per facilitar l’adherència a la mateixa.